Tarieven 2022

  • Fysio De Noord heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
  • Verzekerde behandelingen declareren wij volgens contractureel afgesproken tarieven rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar.
  • Voor niet bij de zorgverzekeraar declareerbare behandelingen cq indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent gelden onderstaande tarieven:
Code Verrichting  EURO
1000 Zitting fysiotherapie  38,00
1500 Zitting oedeemtherapie  49,50
1850 Screening  17,50
1860  Intake en onderzoek na screening  39,50
1864  Screening en intake en onderzoek  57,00
1870  Intake en onderzoek na verwijzing  52,50
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  59,00
 *  Toeslag aan huis behandeling  19,00