Tarieven 2021

  • Fysio De Noord heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
  • Verzekerde behandelingen declareren wij volgens contractureel afgesproken tarieven rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar.
  • Voor niet bij de zorgverzekeraar declareerbare behandelingen cq indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent gelden onderstaande tarieven:
Code Verrichting  EURO
1000 Zitting fysiotherapie  37,00
1500 Zitting oedeemtherapie  48,30
1850 Screening  16,95
1860  Intake en onderzoek na screening  38,55
1864  Screening en intake en onderzoek  55,50
1870  Intake en onderzoek na verwijzing  51,40
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  58,60
 *  Toeslag aan huis behandeling  18,00